Hagyományaink

Egy iskola egyéni, sajátos arculatát adja a hagyományok tisztelete és ápolása. Iskolánk 25 éve alatt nagy hangsúlyt fektetett a nemzeti ünnepek színvonalas iskolai szintű megrendezésére, méltó megünneplésére. Ezek az alkalmak az iskolai életben rendkívüli lehetőséget nyújtanak a hazafias nevelésre.

Így iskolánk tanulói rendszeresen részt vesznek az 1956-os esztergomi áldozatokra emlékező koszorúzáson, a Honvédtemetőben és az Erzsébet parkban a Sobieski emlékoszlopnál zajló megemlékezéseken.

A Balassi évfordulók alkalmából tanulóink koszorút helyeznek el a költő szobránál.

1985-től kétévente szerveződtek a Somogyis napok. A 2003-as névváltoztatással csak az eseménysorozat neve változott, a programok színvonala nem. Az első nap hagyomány szerint mindig a kultúráé, a második nap nyújt alkalmat a testedzésre, mozgásra. Vetélkedők, bemutatók, játékok várják ezeken a napokon a diákokat.
Névadónk tiszteletére évről évre rendkívüli iskolagyűlést tartunk Babits születésnapjához kapcsolódva, melyen tanulóink rövid kis műsorral és koszorúzással emlékeznek meg az irodalmi vezéregyéniségről.

A nemzeti és iskolai ünnepek mellett fontosak a családi élethez kapcsolódó jeles napjaink is.
Tanulóink erkölcsi nevelését szolgáljuk azzal, hogy megtanítjuk őket, hogyan is lehet szépen, bensőségesen megrendezni egy ünnepet.

Minden évben ajándékkal és műsorral kedveskedünk az idősek napján az Idősek Otthonában, az édesanyáknak pedig anyák napján.

A karácsonyi ünnepséget nemcsak az osztályoknak tartjuk meg, hanem külön műsorral készülünk az óvodásoknak és a diákjaink szüleinek.

Iskolánk immár hagyományosan évről évre szerepel a Tavaszi Dalos ünnepen. A 2008-as tanévtől szeretnénk rendszeresen megjelenni a városi népdaléneklési versenyen is.

Hagyománnyá vált iskolánkban az óvodai-iskolai átmenetet megkönnyítve a leendő első osztályosok fogadása, megajándékozása, a szüleik számára tartott előzetes szülői értekezlet.

Ezen kívül a tavaszi hónapokban játékos, vidám, kreatív foglalkozásokat tartanak nevelőink.

A tanévet ünnepélyesen nyitjuk és zárjuk. Nyolcadik osztályos tanulóinkat méltón búcsúztatjuk el iskolánktól. Végzőseink kedves szerenádot adnak az iskolában és bankettet tartanak.

1988-tól Szabóné Láng Éva pedagógus kezdeményezésére az iskolában szülők-nevelők bálját rendeztünk meg több éven keresztül. Ez a hagyomány az évek során abbamaradt, de a bál hosszú idő után 2007-ben ismét megszervezésre került. Ezúttal szülői kezdeményezésre, Farkas Andrea segítő támogatásával szórakozhattak ismét együtt a szülők és a pedagógusok.

Városunk és hazánk szép tájainak, történelmi és művészettörténeti értékeinek megismerése céljából minden évben tanulmányi kirándulásokat szervezünk. Nagy vállalkozás volt kollégáink részéről külföldi utak szervezése (Spanyolország, Görögország, Bulgária, Fehér-Kárpátok, Nagy Britannia).

Minden nyáron táborozásra is lehetőség nyílik az iskola keretein belül. Pilismarót, Pilisszentlélek, Lakitelek, Balatonfüred, Dömös, Kisoroszi, Gyenesdiás már ismerős nevek a babitsos diákok számára.

1985 őszén nevelői kirándulások kezdődtek, melyekből az évek során szép hagyomány vált.
A tantestület tagjai Bánhidy László vezetésével először az ország különböző részeire szerveztek kirándulásokat, majd külföldi utak következtek. A közös élmények, együtt töltött napok a közösség összekovácsolódását szolgálták.

Az iskola 25 éves történetében számos, a gyerekek által kedvelt szakkör – képzőművészeti, angol, német, szlovák, fizika, matematika, informatika, helytörténet, drámajáték, népi játék, furulya és környezetvédelem szakkör, énekkar – nyújtott hasznos időtöltést a diákjaink számára. E történeti összefoglalóban most mégis csak kettőt emelünk ki. E két szakkör 2008-ban ünnepli 10. születésnapját, és jellegüknél fogva több iskolai, városi rendezvényen mutatkozhatnak be.

Drámajáték szakkör

A drámajáték az 1997/98-as tanévben a NAT műveltségi területeként került bevezetésre. Az 1998/99-es tanévben Erdős Ágnes vezetésével indult el a drámajáték szakkör. Először csak az alsó tagozatos tanulók (3-4. osztály) jelentkezhettek. Nagy volt az érdeklődés. A következő tanévtől már a felső tagozatos diákok részvételére is lehetőség nyílt. Az évek folyamán a színjátszás egyre nagyobb szerepet kapott.
A szakkör jelenleg két csoportban működik, külön az alsós és külön a felsős gyerekeknek. Az iskolai karácsonyi ünnepségeken, a diákönkormányzati napon, a Babits-napokon, sőt városi rendezvényeken vesznek részt. A „Vár az iskola” programban az óvodásoknak szereznek örömteli perceket.

Népi játék szakkör

A drámával együtt a NAT műveltségi területeként került bevezetésre a tánc. Trexler Magdolna 1998-ban elindította a „ Napsugár” népi játék és tánc szakkört.
A szakkör feladata népi játékok tanulása, a magyar nép jeles napjainak és az ahhoz kapcsolódó ünnepi szokásainak megismerése, némelyik felelevenítése, a néptánc alapjainak elsajátítása.
A népi játék és néptánctanítás célja, hogy az együttes élmény segítségével fejlesszük a gyermekek képességeinek kibontakozását, segítsük a mozgásbiztonság, az idő-és ritmusérzék, a harmónia fejlődését.
Fontos, hogy a néphagyományokon keresztül mélyüljön a gyermekek identitástudata. Valósuljon meg a tánctevékenység, mint szórakoztató tevékenység közbeni ismeretszerzés. Tapasztalják meg, hogy a tánc, mint művészet, a szórakozáson túl az önkifejezés egyik eszköze.
Mindezek mellett a tanultakat széles körben bemutatják, az iskolai és városi rendezvényeket fellépéseikkel színesítik.

Add a Comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.