Pályázat tanító munkakör betöltésére

Tatabányai Tankerületi Központ

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola

tanító
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Sugár út 24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakjainak megfelelő órák, valamint az Nkt 4.§ (5) pontja szerinti egyéb foglalkozások tartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Felsőfokú képesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló dokumentum
  • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség és szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
  • szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kotz István intézményvezető nyújt, a 33/411-515-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola, 2500 Esztergom, Sugár út 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/00924-22/2018 , valamint a munkakör megnevezését: tanító.
  • Elektronikus úton Kotz István intézményvezető részére a titkar@babitsiskola.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 11.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, vagy megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

Add a Comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.