Pályázat matematika tanári munkakör betöltésére

Az Esztergomi Tankerületi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

az Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola

matematika-kémia, vagy matematika-bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Sugár út 24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakjainak megfelelőrák, valamint az Ntik.4.§ (5) pontja szerinti egyéb foglalkozások tartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésról szóló 2011. év CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1990. évi XXXIII. törvény köznevelési intérményekben történő végrehatásáról szóló 326/2013 (VIII. 30) Korm. rendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Felsőfokú képesítés, szaknak megfelelő tanári végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz
  • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség és szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 26. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fazekas Bernadett mb. intézményvezető nyújt, a 0630-3200546, 0633-411-545-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak az Esztergomi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Esztergomi Babits Mihály Á. I., 2500 Esztergom, Sugár út 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/106/00047-11/2019. , valamint a munkakör megnevezését: matematika-kémia, vagy matematika-bármely szakos tanár.

vagy

• Elektronikus úton Fazekas Bernadett mb. intézményvezető részére a titkar@babitsiskola.sulinet.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a páyáztatási folyamatot felfüggessze, vagy megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

 

Add a Comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.