Pályázat fejlesztő pedagógus munkakör betöltésére

Esztergomi Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola

fejlesztő pedagógus

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Sugár út 24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

BTMN tanulók fejlesztésének ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, szaknak megfelelő tanítói/tanári végzettség, fejlesztőpedagógusi végzettség,
 •       cselekvőképesség,
 •       büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, továbbá nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 •       magyar állampolgárság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       szakmai önéletrajz,
 •       a munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 •       aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez,
 •       a kinevezés feltétele 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, továbbá a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, mely a köznevelésben alkalmazást kizárja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. május 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fazekas Bernadett intézményvezető nyújt, a 06-30-320-0546 vagy 06-33-411-545 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Esztergomi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola címére: Esztergom, Sugár út 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/106/HR/00029-4/20 , valamint a munkakör megnevezését: fejlesztő pedagógus.
 •       Elektronikus úton Fazekas Bernadett intézményvezető részére a titkar@babitsiskola.sulinet.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. március 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Add a Comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.