Iskolatörténet: Tanáraink 1983-tól

Az intézmény vezetése 1983-tól 1991-ig az iskola igazgatója Dr. Babják Lajosné volt. Ibolya néni már a Kossuth Lajos Általános Iskolában is vezetőként oktatott. Pedagógiai munkájának jellemzői voltak a személyes példamutatás, a következetesség, a lelkiismeretesség és az igényesség. Mindig arra törekedett, hogy a diákjai tanuljanak, ugyanakkor szeressenek iskolába járni. A nehézségekkel teli kezdeti éveket a szülőkkel és a tantestülettel közösen, velük egyetértésben oldotta meg. Igazgatása alatt került kialakításra a nyelvi labor a korszerűbb nyelvoktatás érdekében. Elsőként vezettette be az orosz nyelv mellett a második idegen nyelvet, az angolt 3. osztálytól. Munkálkodása révén kiscsoportos rendszerben fakultációs tárgyak oktatása indult el.
Kétszer lett az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, és megkapta a Munkaérdemrend Ezüst fokozatát. Városi társadalmi tevékenységei miatt is számos kitüntetéssel rendelkezik.

1991/92-es tanévben új igazgatója lett a tantestületnek. Kotz István pályázat útján kapta meg az igazgatói kinevezést. Pedagógiai programjának meghatározó eleme a gyermekközpontúság. Fontosnak tartotta a differenciált fejlesztést, az egyéni képességfejlesztést, a nyelvoktatást. Irányítása alatt átdolgozásra kerültek az iskola alapdokumentumai: a működési szabályzat, a kollektív szerződés, a házirend. 1997-ben készült el az iskola Helyi Tanterve és Pedagógiai Programja.

Az igazgatók munkáját teljes odaadással és lelkesedéssel segítették a 25 év alatt helyetteseik.
Majthényi Istvánné igazgatóhelyettes munkája során nagy gondot fordított az alsó tagozatos és napközis nevelők problémáinak megoldására. Munkakörébe tartozott a főiskolai hallgatók fogadása, illetve a gyakorlatok koordinálása. A tanítás, a gyerekek sokoldalú nevelése élete célja volt.

Pintér Zoltánné igazgatóhelyettes 1987-től dolgozott ebben a vezetői beosztásban. Kezdetben Majthényi Istvánnéval együtt töltötték be a helyettesi munkakört. Kamilla néni nyugdíjba vonulása után Bánhidy Lászlónéval, majd Doroginé Vörös Máriával osztották meg feladataikat. 1996 januárjától egyedül kellett helytállnia e felelős poszton.

A nevelőtestület tagjai közül ki kell emelnünk Tuschinger Lászlóné történelemtanárt, aki 2008-ban átvehette a Majer István díjat.
Marika néni fegyelmezett pedagógiai munkája mellett talán még meghatározóbb volt azon törekvése, hogy tanítványaiban az egészséges nemzeti öntudatot, büszkeséget, valamint, hogy a haza és Esztergom városa iránti szeretetet kialakítsa és fejlessze. Ennek érdekében történelmi, honismereti vetélkedők sorát szervezte diákjainak; az általa felkészített csapatok számos eredményes helyezést értek el városi, megyei, sőt országos versenyeken is. Délutáni szakkörein a legváltozatosabb témákkal ismertette meg lelkes „történészpalánták” sokaságát.
Mindent elkövetett Esztergom, e történelmi város helytörténetének minél szélesebb körben való megismertetése, s a magyar történelemben elfoglalt fontos szerepének megértetése érdekében. Hosszú éveken keresztül szervezte, s aktív résztvevőjeként bonyolította a nyaranta megrendezett városvédő táborokat, melyek valóban életre szóló, identitást meghatározó élmények voltak.

A tanári kar tagjai:

Adorján Istvánné 1983-1991
Balázsné Babják Veronika 1983-1991
Bálint Róbert 1994-1996
Balogh Elekné 1983-1985
Bánhidy Lászlóné 1983-
Béres Zsuzsa 1983-2003
Berkiné Kicsi Virág Boglárka 2000-
Beseyné Jeszenszky Judit 1983-
Bodrogai Andrea 1992-1998
Chalupa Éva 1990-1991
Chalupáné Ecsedi Ágnes 1998-
Csikai Jolán 1997-
Csiszár Albertné 1985-1989
Deés Imréné 1983-1996
Detsch Lajosné 1983-1985
Doroginé Vörös Mária 1983-2007
Dr. Babják Lajosné igazgató 1983-1991
Dr. Bányai Lászlóné 1983-2001
Dr. Bodó Sándorné 1985-
Dr. Dobos Istvánné 2002-2002
Dr. Nagy Lajosné 1983-1985
Dr. Tálas Mátyásné 1984-1986
Eichardt Klára 1992-2005
Eifertné Majthényi Judit 1996-
Erdős Ágnes 1992-1994, 1996-
Erdős Ferencé 1983-1985
Erősné Stetka Judit 1983-1987
Fenyvesiné Mechler Eszter 1998-
Fülöp Rita 1993-1994
Gaál Árpádné 1984-1990
Gáspár Klára 1991-1987
Gép Júlia 1986-
Gyöngyös Melinda 2005-
Herczeg Andrea 1985-2000
Hitzné Nelhiebel Júlia 1983-
Homor Pálné 1986-1987
Hunya Bernadett 2000-
Janigné Bartos Ildikó 1983-
Kaló István 1989-
Kecskés Istvánné 1985-2007
Kómár Éva 1997-1998
Kottász Gabriella 1983-
Kotz István igazgató 1991-
Köcskyné Pataki Erzsébet 1984-1987
Kunczius Ida 1983-1988
Kurucz Lászlóné 1985-1987
Kurucz Lórántné 1983-2006
Lacza Zsuzsanna 2004-
Láng Rudolfné 1983-1996
Majthényi Istvánné igazgatóhelyettes 1983-2000
Majthényi Kamilla 1985-1991
Mandák Izabella 1997-
Meszes Balázs 1983-1987
Meszes Ferencné 1991-
Mezei Gáborné 1983-1996
Miskolczi Csabáné 1983-1991
Nagy István 1984-1987
Nagy Katalin 2003-
Nagyné Micsinay Eszter 1983-
Nelhiebel Ferencné 1983-1989
Némethné Havasi Szilvia 1984-1986
Nyitrai Lászlóné 1983-1984
Páldiné Czina Éva 1986-1992
Pásztó Ildikó 1996-1997
Péter Dóra 1987-1993
Pethes Antal 1988-1992
Pintér Zoltánné igazgatóhelyettes 1984-
Pócs Vilmos 1985-1990
Pócsik Judit 2003-2003
Sárosi Attila 1986-1993
Schmidt Mihályné 1986-1987
Schönwalder Miklósné 1986-
Seresné Szarvadi Zsuzsa 1984-1987
Skapecz Júlia 1989-1998
Sugár Lászlóné 1983-2007
Szabóné Láng Éva 1987-2000
Szakmáry Piroska 1984-2004
Szeginé Szilas Annamária 2000-2002, 2007
Szőke Józsefné 1984-
Szűcs Istvánné 1983-1998
Telek Borbála 1984
Torma Lászlóné igazgatóhelyettes 2003-
Tóth Katalin 1996-1998
Tőkésné Gertner Éva 1990-
Török Anita 1998-
Trexler Magdolna 1992-
Tuschinger Lászlóné 1983-2007
Udvardi Attila 1992-
Váradyné Balogh Gyöngyi 1989-1996
Virág Zsuzsanna 1983-1991
Wölfingerné Nagy Gabriella 1996-

Add a Comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.