Felhívás tanítói munkakör betöltésére

Esztergomi Tankerületi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola

tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Sugár út 24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakjainak megfelelő órák, valamint az Nkt.4.§ (5) pontja szerinti egyéb foglalkozások tartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, tanító

• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

• nyilatkozat a pályázat harmadik személynek továbbítására vonatkozó hozzájárulásról.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

• szakmai önéletrajz

• az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség és szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fazekas Bernadett intézményvezető nyújt, a 0630-320-0546, 0633-411-545-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Esztergomi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Esztergomi Babits Mihály Á.I.,2500 Esztergom, Sugár út 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/106/00025-66/2020, valamint a munkakör megnevezését: tanító.

• Elektronikus úton Fazekas Bernadett intézményvezető részére a titkar@babitsiskola.sulinet.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, vagy megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

 

Add a Comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.