A 2021. évi idegen nyelvi mérés értékelése, összegzése

Az idegen nyelvi kompetenciamérésen iskolánk tanulói a következő eredményeket érték el:

Idegen nyelvi mérés: német

A két évfolyamon összesen 24 gyermek tanulja a nyelvet, 12 fő a 6. és 12 fő a 8. évfolyamon. Tankönyveink kompetenciaalapúak, sok bennük a szöveg- és hallás utáni értést gyakorló feladat. Ezeket a leckéket feldolgozásuk során megoldottuk. Az előző évi kompetenciamérés feladataiból csak keveset sikerült megoldanunk, de az online oktatás során mindkét évfolyamon, különösen a nyolcadikban, sok videót láthattak a gyerekek, valamint sok online gyakorló feladatsort oldottak meg, szövegértést dolgoztak fel.

A 6. évfolyam tanulói között sok a szociálisan hátrányos helyzetű, motiválatlan és gyenge képességű gyermek. Eredményeik pontosan tükrözik ezt az állapotot. Százalékos átlaguk: 31 %.

5 tanuló ért el 36 %-os, 2 tanuló 33, míg 1 tanuló pedig 30 %-os eredményt. Néhány tanuló eredménye elmarad a tanulmányi eredményéhez képest, de a többségé egyenes arányban tükrözi azt.

A 8. évfolyam vegyes összetételű csoport. A mérés eredménye itt is teljesen tükrözi a tanuláshoz való hozzáállásukat, motiváltságukat. Százalékos átlaguk: 43,6 %.

1 tanuló ért el 85 %-os, 1 fő 72 %-os, 1 fő pedig 62 %-os eredményt. A többiek nem érték el az 50 %-ot. Eredményeik a 30 és 45 % között mozognak.

 

Idegen nyelvi mérés: angol

Angol: A hallott és olvasott szövegértést sokat gyakorolták, rengeteg kompetencia feladatlapot oldottak meg annak érdekében, hogy a feladatok megoldási módjában rutint szerezzenek tanulóink. A szövegértési feladatokat a számonkért tudástartalmaknak és megközelítésnek megfelelően is feldolgozták (pl.: a szituáció értelmezése, rejtett apró részletek rögzítése)

A nyolcadik osztályosok, akik a haladó csoportba tartoznak, százalékarányosan lényegesen jobban szerepeltek, mint a normál csoportos hatodikosok, sőt néhány kiemelkedő eredmény is született: 8. osztály haladó és normál csoportban 1 fő 39 pont – 97,5%, 2 fő 38 pont – 95%. 21 tanuló 60%-ot meghaladó eredményt ért el. A nyolcadik évfolyam átlaga 61,69%. A normál csoportos tanulók kompetenciaeredményei természetesen gyengébbek.

A 6. évfolyam kiemelkedő eredményei: 1 fő 30 pont – 100%, 1 fő 27 pont – 90% és 3 tanuló 80% felett teljesített. A 6. évfolyam átlaga: 62,33%. Az egyes csoportok tanulmányi átlagához képest a kompetenciamérés eredménye elmarad, de arányaiban tükrözi a tanulók felkészültségi és motiváltsági szintjét.

 

Add a Comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.